Om deze zorgvragen te behandelen en te voorkomen is het van essentieel belang dat uitwisseling van de nodige medische informatie de komende jaren wordt verbeterd. 

De continuïteit van zorg en de inzet van een behandelaar bekend met het behandeltraject is cruciaal om tot passende zorg te kunnen komen.  Daarnaast vraagt dit om onze inzet op preventie, het borgen en versterken van afstemming en samenwerking met de eerste lijn, vroeg signalering, en advanced care planning. 

Van alle patiënten die op de SEH behandeld worden heeft 20% een hoog complexe zorgvraag en wordt 70 procent van deze groep ook opgenomen in het ziekenhuis.  De internist heeft niet alleen een belangrijke rol bij de zorg voor deze patiënten op de SEH, maar ook op de intensive care, de verpleegafdeling, polikliniek en via telefonisch overleg met zorgprofessionals buiten het ziekenhuis. Waar een acute zorgvraag zich in het ziekenhuis ook presenteert, het is van belang dat de internist, waar relevant, zo snel mogelijk betrokken is. De internist is namelijk in staat om snel de oorzaak van het probleem vast te stellen, bijwerkingen en interacties tussen verschillende aandoeningen te herkennen en waar nodig direct de behandeling in te zetten. Dit leidt tot betere uitkomsten voor de patiënt en efficiëntere zorg.  

Een vorm van zorg die de komende jaren onder druk zal staan als gevolg van de steeds complexer wordende zorgvraag is de acute zorg. 

STRATEGISCHE VISIE NIV 2023 - 2026

Acute zorg is chronische zorg

Een vorm van zorg die de komende jaren onder druk zal staan als gevolg van de steeds complexer wordende zorgvraag is de acute zorg. 

Om deze zorgvragen te behandelen en te voorkomen is het van essentieel belang dat uitwisseling van de nodige medische informatie de komende jaren wordt verbeterd. 

De continuïteit van zorg en de inzet van een behandelaar bekend met het behandeltraject is cruciaal om tot passende zorg te kunnen komen.  Daarnaast vraagt dit om onze inzet op preventie, het borgen en versterken van afstemming en samenwerking met de eerste lijn, vroeg signalering, en advanced care planning. 

Van alle patiënten die op de SEH behandeld worden heeft 20% een hoog complexe zorgvraag en wordt 70 procent van deze groep ook opgenomen in het ziekenhuis.  De internist heeft niet alleen een belangrijke rol bij de zorg voor deze patiënten op de SEH, maar ook op de intensive care, de verpleegafdeling, polikliniek en via telefonisch overleg met zorgprofessionals buiten het ziekenhuis. Waar een acute zorgvraag zich in het ziekenhuis ook presenteert, het is van belang dat de internist, waar relevant, zo snel mogelijk betrokken is. De internist is namelijk in staat om snel de oorzaak van het probleem vast te stellen, bijwerkingen en interacties tussen verschillende aandoeningen te herkennen en waar nodig direct de behandeling in te zetten. Dit leidt tot betere uitkomsten voor de patiënt en efficiëntere zorg.  

Acute zorg is chronische zorg

STRATEGISCHE VISIE NIV 2023 - 2026