Daarnaast behoort het tot de expertise van de internist om met de patiënt af te stemmen welke behandeling en zorg het beste aansluit bij diens wensen; ook in de laatste levensfase. Advanced Care Planning (zorgplanning) biedt ons een handvat om onze patiënten en diens naasten te helpen bij het maken van weloverwogen beslissingen.

Tegelijkertijd kunnen zij de zorgvraag ook duurder maken. Een vergelijkbare paradox zien we bij de inzet van dure geneesmiddelen. Dure geneesmiddelen met een bewezen toegevoegde waarde kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid van patiënten. Door de komst van de nieuwe middelen, de hoge prijzen hiervan en het groeiend aantal patiënten dat dit nodig heeft komt de betaalbaarheid van de gezondheidszorg verder onder druk te staan. Om de zorg betaalbaar te houden moeten er keuzes worden gemaakt. Dit is een maatschappelijke/politieke discussie waar de internist, door zijn specifieke kennis, een belangrijke adviserende rol in heeft. Zorgevaluatie binnen de interne geneeskunde biedt hiervoor een belangrijk instrument.

Technologische en digitale ontwikkelingen kunnen bijdragen aan het patiëntgericht maken van de zorg en het efficiënter inregelen van zorgprocessen. 

STRATEGISCHE VISIE NIV 2023 - 2026

Innovaties en
inzet (nieuwe)
therapieën

Daarnaast behoort het tot de expertise van de internist om met de patiënt af te stemmen welke behandeling en zorg het beste aansluit bij diens wensen; ook in de laatste levensfase. Advanced Care Planning (zorgplanning) biedt ons een handvat om onze patiënten en diens naasten te helpen bij het maken van weloverwogen beslissingen.

Tegelijkertijd kunnen zij de zorgvraag ook duurder maken. Een vergelijkbare paradox zien we bij de inzet van dure geneesmiddelen. Dure geneesmiddelen met een bewezen toegevoegde waarde kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid van patiënten. Door de komst van de nieuwe middelen, de hoge prijzen hiervan en het groeiend aantal patiënten dat dit nodig heeft komt de betaalbaarheid van de gezondheidszorg verder onder druk te staan. Om de zorg betaalbaar te houden moeten er keuzes worden gemaakt. Dit is een maatschappelijke/politieke discussie waar de internist, door zijn specifieke kennis, een belangrijke adviserende rol in heeft. Zorgevaluatie binnen de interne geneeskunde biedt hiervoor een belangrijk instrument.

Technologische en digitale ontwikkelingen kunnen bijdragen aan het patiëntgericht maken van de zorg en het efficiënter inregelen van zorgprocessen. 

Innovaties en
inzet (nieuwe)
therapieën

STRATEGISCHE VISIE NIV 2023 - 2026