doelstelling

De afgelopen jaren is superspecialisatie in bijna alle medische specialisaties zo dominant geworden dat generalistische kennis dreigt te verdwijnen met het risico op fragmentatie van zorg. Superspecialisatie is goed en noodzakelijk, maar moet niet te leiden tot versnippering van zorg. De NIV wil dit voorkomen door samen met Deelspecialistische Verenigingen (DV’en) in te zetten op een gezonde combinatie van generalistische en subspecialistische kennis; ‘Kracht In Diversiteit’. Zo beteugelen we fragmentatie, versterken we multidisciplinair samenwerken en houden we de regie bij de patiënt met multimorbiditeit in de 2e en 3e lijn.

Samen met de Deelspecialistische Verenigingen Interne Geneeskunde wordt vastgesteld waar de brede basiskennis van de internist aan dient te voldoen, en hoe we deze kennis borgen tijdens de gehele carrière

doelstellingen

Internist als generalist en subspecialist

Brede basiskennis
van de internist

doelstelling

De afgelopen jaren is superspecialisatie in bijna alle medische specialisaties zo dominant geworden dat generalistische kennis dreigt te verdwijnen met het risico op fragmentatie van zorg. Superspecialisatie is goed en noodzakelijk, maar moet niet te leiden tot versnippering van zorg. De NIV wil dit voorkomen door samen met Deelspecialistische Verenigingen (DV’en) in te zetten op een gezonde combinatie van generalistische en subspecialistische kennis; ‘Kracht In Diversiteit’. Zo beteugelen we fragmentatie, versterken we multidisciplinair samenwerken en houden we de regie bij de patiënt met multimorbiditeit in de 2e en 3e lijn.

Samen met de Deelspecialistische Verenigingen Interne Geneeskunde wordt vastgesteld waar de brede basiskennis van de internist aan dient te voldoen, en hoe we deze kennis borgen tijdens de gehele carrière

Internist als generalist en subspecialist

Brede basiskennis
van de internist

doelstellingen