doelstelling

Het NIV- motto ‘Kracht In Diversiteit’ vertaalt zich naast de pluriforme kennis die vakgroepen interne geneeskunde dragen, ook in hoe wij onze kwaliteit waarborgen door een inclusieve beroepsgroep te zijn. Naast alle verschillende rollen die de internist heeft in het ziekenhuis zorgen ook de verschillende achtergronden die voortkomen vanuit bijvoorbeeld etnische afkomst, gender, leeftijd, religie en seksuele geaardheid voor een brede diversiteit en brengen de vakgroepen interne geneeskunde een grotere denkkracht. Door variatie in perspectief, verschillende ervaringen en andere achtergronden versterken we elkaar en kunnen we daarmee de patiënt optimaal blijven bedienen. Hierbij is een veilige cultuur waarin de individuele internisten van elkaar kunnen leren, met ruimte voor het geven én ontvangen van feedback essentieel.

De NIV staat voor een cultuur waarin diversiteit als meerwaarde wordt gezien en veiligheid centraal staat

doelstellingen

Diversiteit en veiligheid

doelstelling

Het NIV- motto ‘Kracht In Diversiteit’ vertaalt zich naast de pluriforme kennis die vakgroepen interne geneeskunde dragen, ook in hoe wij onze kwaliteit waarborgen door een inclusieve beroepsgroep te zijn. Naast alle verschillende rollen die de internist heeft in het ziekenhuis zorgen ook de verschillende achtergronden die voortkomen vanuit bijvoorbeeld etnische afkomst, gender, leeftijd, religie en seksuele geaardheid voor een brede diversiteit en brengen de vakgroepen interne geneeskunde een grotere denkkracht. Door variatie in perspectief, verschillende ervaringen en andere achtergronden versterken we elkaar en kunnen we daarmee de patiënt optimaal blijven bedienen. Hierbij is een veilige cultuur waarin de individuele internisten van elkaar kunnen leren, met ruimte voor het geven én ontvangen van feedback essentieel.

De NIV staat voor een cultuur waarin diversiteit als meerwaarde wordt gezien en veiligheid centraal staat

Diversiteit en veiligheid

doelstellingen