doelstelling

De internist heeft een sleutelrol op het gebied van preventie en voorlichting. De internist heeft veel algemene kennis op dit gebied en kan hierover belangrijke adviezen geven aan ouderen, oncologische patiënten, patiënten met cardiovasculaire problemen en diabetes, nierpatiënten, en patiënten met stofwisselingsproblemen. Dit betreft onder andere adviezen m.b.t. een gezonde leefstijl, maar preventie is breder dan dat. Om de toestroom aan toekomstige patiënten te verminderen, is het van belang om deze kennis breed te delen, niet alleen met patiënten, maar ook met andere zorgprofessionals en de gehele maatschappij. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat de andere relevante veldpartijen en stakeholders, samen met ons, zich gaan inzetten om de financierings- en infrastructuur die hiervoor nodig is verder vorm te geven.

De internist zet zich in voor een gezonde leefstijl door actieve kennisdeling binnen en buiten de spreekkamer

doelstellingen

Preventie

doelstelling

De internist heeft een sleutelrol op het gebied van preventie en voorlichting. De internist heeft veel algemene kennis op dit gebied en kan hierover belangrijke adviezen geven aan ouderen, oncologische patiënten, patiënten met cardiovasculaire problemen en diabetes, nierpatiënten, en patiënten met stofwisselingsproblemen. Dit betreft onder andere adviezen m.b.t. een gezonde leefstijl, maar preventie is breder dan dat. Om de toestroom aan toekomstige patiënten te verminderen, is het van belang om deze kennis breed te delen, niet alleen met patiënten, maar ook met andere zorgprofessionals en de gehele maatschappij. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat de andere relevante veldpartijen en stakeholders, samen met ons, zich gaan inzetten om de financierings- en infrastructuur die hiervoor nodig is verder vorm te geven.

De internist zet zich in voor een gezonde leefstijl door actieve kennisdeling binnen en buiten de spreekkamer

Preventie

doelstellingen