Offline: This content can only be displayed when online.

Nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde, zoals innovatieve technologie of geneesmiddelen, maken steeds meer mogelijk. Het is daarbij essentieel om te blijven afwegen of nieuwe ontwikkelingen bijdragen aan de beste zorg en de kwaliteit van leven van de patiënt. Bij het groeiend aantal diagnostische en behandelmogelijkheden is er naast specialisatie ook behoefte aan generalisme om behandeling van ziektes op elkaar af te stemmen en ervoor te zorgen dat patiënten niet tussen wal en schip raken. Hiervoor is begrip van verschillende zorgvragen, verbinding tussen expertises en coördinatie nodig. De internist is dit van oudsher gewoon doordat zij als de breedst opgeleide medisch specialist deze rol vervult tussen de verschillende expertise gebieden binnen en buiten de interne geneeskunde. De internistische zorg speelt zich daarnaast af van chronisch tot acuut en van buiten tot binnen het ziekenhuis.

Ondertussen neemt ondanks én dankzij de doorontwikkeling van de zorg de zorgvraag alsmaar toe. De vergrijzing en multimorbiditeit (het hebben van meerdere (chronische) ziekten) dragen bij aan de steeds grotere en complexer wordende zorgvraag. Samen met een tekort aan arbeidskrachten en afnemende zorgbudgetten leidt dit tot grote uitdagingen voor de zorg. De Nederlandse gezondheidszorg en de toegankelijkheid ervan staan hierdoor onder druk.

Zorg gaat primair om de patient, diens naasten en de betrokken zorgverleners, die zich inspannen om samen de beste zorg te realiseren.

STRATEGISCHE VISIE NIV 2023 - 2026

Toenemende vraag zet zorg onder druk

STRATEGISCHE VISIE NIV 2023 - 2026

Toenemende vraag zet zorg onder druk

Zorg gaat primair om de patient, diens naasten en de betrokken zorgverleners, die zich inspannen om samen de beste zorg te realiseren.

Nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde, zoals innovatieve technologie of geneesmiddelen, maken steeds meer mogelijk. Het is daarbij essentieel om te blijven afwegen of nieuwe ontwikkelingen bijdragen aan de beste zorg en de kwaliteit van leven van de patiënt. Bij het groeiend aantal diagnostische en behandelmogelijkheden is er naast specialisatie ook behoefte aan generalisme om behandeling van ziektes op elkaar af te stemmen en ervoor te zorgen dat patiënten niet tussen wal en schip raken. Hiervoor is begrip van verschillende zorgvragen, verbinding tussen expertises en coördinatie nodig. De internist is dit van oudsher gewoon doordat zij als de breedst opgeleide medisch specialist deze rol vervult tussen de verschillende expertise gebieden binnen en buiten de interne geneeskunde. De internistische zorg speelt zich daarnaast af van chronisch tot acuut en van buiten tot binnen het ziekenhuis.

Ondertussen neemt ondanks én dankzij de doorontwikkeling van de zorg de zorgvraag alsmaar toe. De vergrijzing en multimorbiditeit (het hebben van meerdere (chronische) ziekten) dragen bij aan de steeds grotere en complexer wordende zorgvraag. Samen met een tekort aan arbeidskrachten en afnemende zorgbudgetten leidt dit tot grote uitdagingen voor de zorg. De Nederlandse gezondheidszorg en de toegankelijkheid ervan staan hierdoor onder druk.