doelstelling 2

Om de toegankelijkheid van zorg te borgen is het noodzakelijk meer inzicht te vergaren in de waarde van zorg geleverd in de laatste levensfase, als ook in de kosten van deze palliatieve zorg. Voor de ouder wordende patiënt en het scala aan (nieuwe) behandelingen is niet altijd duidelijk welke behandeling het beste bij welke patiënt past, zowel vanuit het perspectief van de patiënt – als die van de maatschappij. De specialist moet samen met de patiënt weloverwogen behandelbeslissingen kunnen nemen. Dit met het oog op toekomstige schaarste in de zorg en de daarmee gepaard gaande noodzaak tot het maken van keuzes. De keuzes voor de inzet van dure geneesmiddelen en andere dure therapieën spelen hierbij een belangrijke rol. De inzichten in kwaliteit van leven van patiënten in de laatste levensfase worden ingezet bij Advanced Care Planning (ACP).

Behandelbeslissingen laatste levensfase.
Er wordt meer inzicht verkregen over kwaliteit van leven en prognose in de laatste levensfase om samen met de patiënt weloverwogen behandelbeslissingen te kunnen maken. Dit inzicht wordt tevens gebruikt om beleidsmakers te informeren over optimale zorgdosering en kosten die daarmee samenhangen.

doelstelling 1

Nieuwe diagnostische mogelijkheden en behandelingen met een aangetoonde waarde kunnen de zorg voor onze patiënten helpen te verbeteren. Bij de implementatie hiervan zijn een wetenschappelijke evaluatie en actuele hiervan noodzakelijk. Om de belasting op zorgbudgetten te beheersen is het echter ook van toenemend belang dat de inzet van nieuwe diagnostische mogelijkheden en behandelingen ook wordt geëvalueerd. Door zorgevaluatie structureel onderdeel te maken van de internistische werkwijze, is doelmatiger zorg te bereiken. 

De internist levert doelmatige zorg met behulp van richtlijnen en zorgevaluatie.

doelstellingen

Zorgevaluatie

doelstelling 2

Om de toegankelijkheid van zorg te borgen is het noodzakelijk meer inzicht te vergaren in de waarde van zorg geleverd in de laatste levensfase, als ook in de kosten van deze palliatieve zorg. Voor de ouder wordende patiënt en het scala aan (nieuwe) behandelingen is niet altijd duidelijk welke behandeling het beste bij welke patiënt past, zowel vanuit het perspectief van de patiënt – als die van de maatschappij. De specialist moet samen met de patiënt weloverwogen behandelbeslissingen kunnen nemen. Dit met het oog op toekomstige schaarste in de zorg en de daarmee gepaard gaande noodzaak tot het maken van keuzes. De keuzes voor de inzet van dure geneesmiddelen en andere dure therapieën spelen hierbij een belangrijke rol. De inzichten in kwaliteit van leven van patiënten in de laatste levensfase worden ingezet bij Advanced Care Planning (ACP).

Behandelbeslissingen laatste levensfase.
Er wordt meer inzicht verkregen over kwaliteit van leven en prognose in de laatste levensfase om samen met de patiënt weloverwogen behandelbeslissingen te kunnen maken. Dit inzicht wordt tevens gebruikt om beleidsmakers te informeren over optimale zorgdosering en kosten die daarmee samenhangen.

doelstelling 1

Nieuwe diagnostische mogelijkheden en behandelingen met een aangetoonde waarde kunnen de zorg voor onze patiënten helpen te verbeteren. Bij de implementatie hiervan zijn een wetenschappelijke evaluatie en actuele hiervan noodzakelijk. Om de belasting op zorgbudgetten te beheersen is het echter ook van toenemend belang dat de inzet van nieuwe diagnostische mogelijkheden en behandelingen ook wordt geëvalueerd. Door zorgevaluatie structureel onderdeel te maken van de internistische werkwijze, is doelmatiger zorg te bereiken. 

De internist levert doelmatige zorg met behulp van richtlijnen en zorgevaluatie.

doelstellingen

Zorgevaluatie