In deze Strategische visie 2023-2026 stellen wij onszelf het doel om om vanuit netwerk-geneeskunde en passende zorg de steeds groter en complexer wordende zorgvraag voor nu en in de toekomst toegankelijk te houden met daarbij aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van de internist (i.o.).

Alleen wanneer wij de internisten (in opleiding) passievol en vitaal aan het werk kunnen houden, kunnen zij de beste zorg leveren. Behoud van de huidige internisten (in opleiding) in het interessante en uitdagende vak, maar ook het stimuleren van jonge dokters om zich te specialiseren in de Interne Geneeskunde vraagt van ons allen dat we hierin te investeren. Dit vraagt om een intergenerationeel gesprek over ieders perspectief hierop. Door het waarderen van diversiteit, variatie in perspectief, verschillende ervaringen, wensen en andere achtergronden versterken we elkaar en kunnen we de patiënt optimaal blijven bedienen.  ‘Kracht In Diversiteit’ vertaalt zich naast de enorme pluriforme kennis die wij als vakgroepen dragen, ook in hoe wij onze kwaliteit waarborgen door een inclusieve beroepsgroep te zijn. Hierbij is een veilige cultuur waarin internisten van elkaar kunnen leren, met ruimte voor het geven én ontvangen van feedback essentieel.

Om het hoofd te kunnen bieden aan de steeds complexer wordende zorg, de hoge administratieve lasten en het tekort aan personeel is duurzame inzetbaarheid van de internist essentieel.

STRATEGISCHE VISIE NIV 2023 - 2026

Duurzaam en kracht
in diversiteit

Om het hoofd te kunnen bieden aan de steeds complexer wordende zorg, de hoge administratieve lasten en het tekort aan personeel is duurzame inzetbaarheid van de internist essentieel.

In deze Strategische visie 2023-2026 stellen wij onszelf het doel om om vanuit netwerk-geneeskunde en passende zorg de steeds groter en complexer wordende zorgvraag voor nu en in de toekomst toegankelijk te houden met daarbij aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van de internist (i.o.).

Alleen wanneer wij de internisten (in opleiding) passievol en vitaal aan het werk kunnen houden, kunnen zij de beste zorg leveren. Behoud van de huidige internisten (in opleiding) in het interessante en uitdagende vak, maar ook het stimuleren van jonge dokters om zich te specialiseren in de Interne Geneeskunde vraagt van ons allen dat we hierin te investeren. Dit vraagt om een intergenerationeel gesprek over ieders perspectief hierop. Door het waarderen van diversiteit, variatie in perspectief, verschillende ervaringen, wensen en andere achtergronden versterken we elkaar en kunnen we de patiënt optimaal blijven bedienen.  ‘Kracht In Diversiteit’ vertaalt zich naast de enorme pluriforme kennis die wij als vakgroepen dragen, ook in hoe wij onze kwaliteit waarborgen door een inclusieve beroepsgroep te zijn. Hierbij is een veilige cultuur waarin internisten van elkaar kunnen leren, met ruimte voor het geven én ontvangen van feedback essentieel.

Duurzaam en kracht
in diversiteit

STRATEGISCHE VISIE NIV 2023 - 2026