doelstelling 3

De beschikbare capaciteit aan internisten moeten we optimaal kunnen inzetten. Hier horen geen oneigenlijke taken bij. De registratielast dient verminderd te worden en de ondersteuning bij administratieve werkzaamheden moet beter zodat meer tijd van de specialist beschikbaar komt voor de patient. Hierdoor wordt het werkplezier onder internisten verhoogd en uitval voorkomen. Als eerste stap gooit de NIV in 2023 haar kwaliteitsvisitatie volledig om. Van een systeem gericht op controle naar een systeem gericht op kwaliteitsverbetering. Gerechtvaardigd vertrouwen begint bij onszelf, en wordt gebruikt als basis voor het gesprek met andere stakeholders.  

Om meer tijd aan patiëntenzorg te kunnen besteden, wordt de registratielast voor internisten verminderd. Daarbij krijgt de internist (i.o.) ondersteuning in de administratieve werkzaamheden. Naast kwalitatief betere zorg zal dit leiden tot meer werkplezier en minder burn-out onder internisten (i.o.).

doelstelling 2

Voor de internist (in opleiding) komen er bijvoorbeeld meer mogelijkheden om eigen niet-medische inhoudelijke competenties en kwaliteiten (verder) te ontwikkelen. Zo wil de NIV stimuleren dat de internist zich breder in het ziekenhuis van waarde kan laten zijn: bijvoorbeeld in management, innovatie, IT of financiën. Ook ondersteunen wij hierbij de vakgroepleden door het beschikbaar stellen van kennis en expertise. Om de professionele autonomie te behouden wordt de internist gefaciliteerd en gestimuleerd om eigen niet medisch inhoudelijk competenties en kwaliteiten verder te ontwikkelen om ook in andere rollen zich in te kunnen zetten voor het ziekenhuis.

Door werk flexibeler in te richten met aandacht en passende waardering voor andere competenties en wisselende rollen (professionele autonomie) wordt de duurzame inzetbaarheid van de vakgroep vergroot 

doelstelling 1

Het behouden van internisten (i.o.) voor hun beroep is een belangrijk uitgangspunt gezien de huidige prognose van toename in patiënten die ons nodig hebben. Om duurzame inzetbaarheid van internisten te vergroten is het van belang de bevlogenheid bij internisten te behouden en te versterken door gepassioneerd het vak uit te kunnen blijven oefenen. Het vergroten van de flexibiliteit in de keuzes die de individuele internist wil maken borgt de autonomie bij het praktiseren van het vak. Switchen tussen differentiaties of specialiseren in een tweede differentiatie kunnen tot de mogelijkheden gaan behoren. Dit leidt er daarnaast toe dat een vakgroep de flexibiliteit heeft om te kunnen reageren op ontwikkelingen in de zorg en om internistische expertise te kunnen opschalen wanneer dat nodig is zoals (op de intensive care) tijdens een pandemie.

De NIV faciliteert verdergaande samenwerking tussen de deelspecialismen, om flexibeler inzet en carrièreperspectief van internisten te vergroten  

doelstellingen

Duurzame inzetbaarheid

doelstelling 3

De beschikbare capaciteit aan internisten moeten we optimaal kunnen inzetten. Hier horen geen oneigenlijke taken bij. De registratielast dient verminderd te worden en de ondersteuning bij administratieve werkzaamheden moet beter zodat meer tijd van de specialist beschikbaar komt voor de patient. Hierdoor wordt het werkplezier onder internisten verhoogd en uitval voorkomen. Als eerste stap gooit de NIV in 2023 haar kwaliteitsvisitatie volledig om. Van een systeem gericht op controle naar een systeem gericht op kwaliteitsverbetering. Gerechtvaardigd vertrouwen begint bij onszelf, en wordt gebruikt als basis voor het gesprek met andere stakeholders.  

Om meer tijd aan patiëntenzorg te kunnen besteden, wordt de registratielast voor internisten verminderd. Daarbij krijgt de internist (i.o.) ondersteuning in de administratieve werkzaamheden. Naast kwalitatief betere zorg zal dit leiden tot meer werkplezier en minder burn-out onder internisten (i.o.).

doelstelling 2

Voor de internist (in opleiding) komen er bijvoorbeeld meer mogelijkheden om eigen niet-medische inhoudelijke competenties en kwaliteiten (verder) te ontwikkelen. Zo wil de NIV stimuleren dat de internist zich breder in het ziekenhuis van waarde kan laten zijn: bijvoorbeeld in management, innovatie, IT of financiën. Ook ondersteunen wij hierbij de vakgroepleden door het beschikbaar stellen van kennis en expertise. Om de professionele autonomie te behouden wordt de internist gefaciliteerd en gestimuleerd om eigen niet medisch inhoudelijk competenties en kwaliteiten verder te ontwikkelen om ook in andere rollen zich in te kunnen zetten voor het ziekenhuis.

Door werk flexibeler in te richten met aandacht en passende waardering voor andere competenties en wisselende rollen (professionele autonomie) wordt de duurzame inzetbaarheid van de vakgroep vergroot 

Duurzame inzetbaarheid

doelstelling 1

Het behouden van internisten (i.o.) voor hun beroep is een belangrijk uitgangspunt gezien de huidige prognose van toename in patiënten die ons nodig hebben. Om duurzame inzetbaarheid van internisten te vergroten is het van belang de bevlogenheid bij internisten te behouden en te versterken door gepassioneerd het vak uit te kunnen blijven oefenen. Het vergroten van de flexibiliteit in de keuzes die de individuele internist wil maken borgt de autonomie bij het praktiseren van het vak. Switchen tussen differentiaties of specialiseren in een tweede differentiatie kunnen tot de mogelijkheden gaan behoren. Dit leidt er daarnaast toe dat een vakgroep de flexibiliteit heeft om te kunnen reageren op ontwikkelingen in de zorg en om internistische expertise te kunnen opschalen wanneer dat nodig is zoals (op de intensive care) tijdens een pandemie.

De NIV faciliteert verdergaande samenwerking tussen de deelspecialismen, om flexibeler inzet en carrièreperspectief van internisten te vergroten  

doelstellingen