doelstelling 1

Door flexibeler te zijn in de duur en vorm van een consult wordt de zorg beter afgestemd. Het biedt de ruimte om bij het consult rekening te houden met de complexiteit en voorkeuren van de patiënt. Hierdoor kan bijvoorbeeld bij complexere zorgvragen of voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden meer tijd worden ingepland voor de patiënt, hetgeen uiteindelijk leidt tot kwalitatief betere maar ook efficiëntere en daarmee passende zorg.

Daarnaast zal ook efficiënt gebruik gemaakt moeten worden van het inzetten van digitale consulten en telemonitoring, waarbij rekening gehouden wordt met de digitale vaardigheid van de patiënt.

De duur en vorm van een consult worden flexibel, rekening houdend met complexiteit en voorkeuren van de patiënt

doelstelling 2

De behoefte aan internistische zorg en de ramingen voor het aantal op te leiden internisten groeit nog steeds. Echter is er op dit moment geen ruimte in de budgetten om internisten aan te stellen en daarmee aan de zorgvraag te voldoen. Er dient voldoende tijd en capaciteit te zijn voor het behandelen van elke patiënt die ons nodig heeft. Het is daarom essentieel dat bij de toekenning en verdeling van ziekenhuisbudgetten rekening gehouden wordt met demografische ontwikkelingen en het effect daarvan op de zorgvraag.

Bij de verdeling van zorgbudgetten dient rekening te worden gehouden met de veranderende zorgvraag door demografische ontwikkelingen

doelstellingen

Organisatie van zorg

doelstelling 1

Door flexibeler te zijn in de duur en vorm van een consult wordt de zorg beter afgestemd. Het biedt de ruimte om bij het consult rekening te houden met de complexiteit en voorkeuren van de patiënt. Hierdoor kan bijvoorbeeld bij complexere zorgvragen of voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden meer tijd worden ingepland voor de patiënt, hetgeen uiteindelijk leidt tot kwalitatief betere maar ook efficiëntere en daarmee passende zorg.

Daarnaast zal ook efficiënt gebruik gemaakt moeten worden van het inzetten van digitale consulten en telemonitoring, waarbij rekening gehouden wordt met de digitale vaardigheid van de patiënt.

De duur en vorm van een consult worden flexibel, rekening houdend met complexiteit en voorkeuren van de patiënt

Organisatie van zorg

doelstellingen

doelstelling 2

De behoefte aan internistische zorg en de ramingen voor het aantal op te leiden internisten groeit nog steeds. Echter is er op dit moment geen ruimte in de budgetten om internisten aan te stellen en daarmee aan de zorgvraag te voldoen. Er dient voldoende tijd en capaciteit te zijn voor het behandelen van elke patiënt die ons nodig heeft. Het is daarom essentieel dat bij de toekenning en verdeling van ziekenhuisbudgetten rekening gehouden wordt met demografische ontwikkelingen en het effect daarvan op de zorgvraag.

Bij de verdeling van zorgbudgetten dient rekening te worden gehouden met de veranderende zorgvraag door demografische ontwikkelingen