Offline: This content can only be displayed when online.

Dit zorgt voor multimorbiditeit bij de steeds ouder wordende patiënt. De verwachting is dat dit bij eén op de drie Nederlanders in 2040 het geval is (bron). Multimorbide patiënten zijn vaak onder behandeling bij verschillende medisch specialisten en andere zorgprofessionals waardoor grote kans op versnippering en onvoldoende op elkaar afgestemde zorg. Internisten kunnen vanuit hun expertise deze steeds complexer wordende zorgvraag het hoofd bieden door de zorg die de patient nodig heeft integraal te organiseren. 

Ziekten waar een patiënt vroeger aan kwam te overlijden (zoals kanker, HIV, hartziekten of nierfalen) hebben nu vaak een meer chronisch karakter en worden daardoor meegedragen tot latere leeftijd. 

STRATEGISCHE VISIE NIV 2023 - 2026

Complexer wordende zorgvraag

Dit zorgt voor multimorbiditeit bij de steeds ouder wordende patiënt. De verwachting is dat dit bij eén op de drie Nederlanders in 2040 het geval is (bron). Multimorbide patiënten zijn vaak onder behandeling bij verschillende medisch specialisten en andere zorgprofessionals waardoor grote kans op versnippering en onvoldoende op elkaar afgestemde zorg. Internisten kunnen vanuit hun expertise deze steeds complexer wordende zorgvraag het hoofd bieden door de zorg die de patient nodig heeft integraal te organiseren. 

Ziekten waar een patiënt vroeger aan kwam te overlijden (zoals kanker, HIV, hartziekten of nierfalen) hebben nu vaak een meer chronisch karakter en worden daardoor meegedragen tot latere leeftijd. 

Complexer wordende zorgvraag

STRATEGISCHE VISIE NIV 2023 - 2026