Deze strategische visie kwam tot stand op basis van enquêtering van alle leden,
reeds bestaande beleidsplannen en strategisch beraad van het bestuur.

Offline: This content can only be displayed when online.

Ziekten waar een patiënt vroeger aan kwam te overlijden (zoals kanker, HIV, hartziekten of nierfalen) hebben nu vaak een meer chronisch karakter en worden daardoor meegedragen tot latere leeftijd.

Complexer
wordende
zorgvraag

Offline: This content can only be displayed when online.

Toenemende vraag zet zorg onder druk

De internist is dit van oudsher, gewoon doordat zij als de breedst opgeleide medisch specialist deze rol vervult tussen de verschillende expertise gebieden binnen en buiten de interne geneeskunde. Ondertussen neemt ondanks én dankzij de doorontwikkeling van de zorg de zorgvraag alsmaar toe. De vergrijzing en multimorbiditeit (het hebben van meerdere (chronische) ziekten) dragen bij aan de steeds grotere en complexer wordende zorgvraag. Samen met een tekort aan arbeidskrachten en afnemende zorgbudgetten leidt dit tot grote uitdagingen voor de zorg.

Bij het groeiend aantal diagnostische en behandel-mogelijkheden is er naast specialisatie ook behoefte aan generalisme om behandeling van ziektes op elkaar af te stemmen. Hiervoor is begrip van verschillende zorgvragen, verbinding tussen expertises en coördinatie nodig.

De NIV is de wetenschappelijke vereniging die staat voor 3.700 internisten (in opleiding) en is het aanspreekpunt voor alle beroepsinhoudelijke en maatschappelijke aangelegenheden met betrekking tot het specialisme Interne Geneeskunde.

Over de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

Om het hoofd te kunnen bieden aan de steeds complexer wordende zorg, de hoge administratieve lasten en het tekort aan personeel is duurzame inzetbaarheid van de internist essentieel.

Duurzame inzetbaarheid

Technologische en digitale ontwikkelingen kunnen bijdragen aan het patiëntgericht maken van de zorg en het efficiënter inregelen van zorgprocessen.

Een vorm van zorg die de komende jaren onder druk zal staan als gevolg van de steeds complexer wordende zorgvraag is de acute zorg.

Innovaties en inzet (nieuwe) therapieën

Acute zorg
is
chronische zorg

Deelspecialistische verenigingen

Aandachtsgebieden
interne geneeskunde

Offline: This content can only be displayed when online.

DE INTERNIST GEKENMERKT DOOR KRACHT IN DIVERSITEIT

 

 

De beste zorg
voor de patiënt

STRATEGISCHE VISIE 2023 - 2026

Internist als basis voor gezonde zorg

Doelstellingen

Brede
Basis

200%

50%

Vergrijzing: stijging 65 en
90-plussers komende
20 jaar

90-plussers

65-plussers

40%

van alle patienten die vanaf de SEH worden opgenomen hebben de internist als hoofdbehandelaar

21%

1 miljoen

In 2040 heeft
van de Nederlanders drie of meer chronische aandoeningen

Jaarlijkse unieke patienten
Interne geneeskunde

Over de Internist / Interne Geneeskunde

 

1009

2573

aios

 

INTERNISTEN

 

13 differentiaties

5%

2%

13%

5%

16%

1%

13%

1%

7%

11%

2%

15%

9%

 

Acute geneeskunde

Allergologie & klinische immunologie

Intensive care

Ouderengeneeskunde

Medische Oncologie

Meervoudige Differentiaties

Hematologie

Bloedtransfusiegeneeskunde

Vasculaire geneeskunde

Endocrinologie

Klinische farmacologie

Nefrologie

Infectieziekten

Cijfers & Feiten

S.E.H.

Charlson index

(Bron: Logex)

Ontwikkeling Charlson index Inwendige Geneeskunde

Toenemende zorgzwaarte, waarbij verwachting is dat deze komende jaren doorstijgt.

2022

2021

2020

2019

2018

3,80

3,70

3,60

3,50

3,40

3,30

3,20

2017

Offline: This content can only be displayed when online.
Offline: This content can only be displayed when online.

Deze strategische visie kwam tot stand op basis van enquêtering van alle leden,
reeds bestaande beleidsplannen en strategisch beraad van het bestuur.

Deelspecialistische verenigingen

Aandachtsgebieden
interne geneeskunde

De NIV is de wetenschappelijke vereniging die staat voor 3.700 internisten (in opleiding) en is het aanspreekpunt voor alle beroepsinhoudelijke en maatschappelijke aangelegenheden met betrekking tot het specialisme Interne Geneeskunde.

Over de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

Ontwikkeling Charlson index Inwendige Geneeskunde

Toenemende zorgzwaarte, waarbij verwachting is dat deze komende jaren doorstijgt.

(Bron: Logex)

van alle patienten die vanaf de SEH worden opgenomen hebben de internist als hoofdbehandelaar

40%

21%

1 miljoen

In 2040 heeft van de Nederlanders drie of meer chronische aandoeningen

Jaarlijkse unieke patienten
Interne geneeskunde

13 differentiaties

5%


2%

13%

5%

16%

1%

13%

1%

7%

11%

2%

15%

9%

 

Acute geneeskunde

Allergologie
& klinische immunologie

Intensive care

Ouderengeneeskunde

Medische Oncologie

Meervoudige Differentiaties

Hematologie

Bloedtransfusiegeneeskunde

Vasculaire geneeskunde

Endocrinologie

Klinische farmacologie

Nefrologie

Infectieziekten

90-plussers

200%

65-plussers

50%

Offline: This content can only be displayed when online.

Vergrijzing: stijging 65 en
90-plussers komende
20 jaar

aios

 

1009

INTERNISTEN

 

2573

Over de Internist / Interne Geneeskunde

 

Cijfers & Feiten

Doelstellingen

DE INTERNIST GEKENMERKT DOOR KRACHT IN DIVERSITEIT

 

 

De beste zorg
voor de patiënt

Om het hoofd te kunnen bieden aan de steeds complexer wordende zorg, de hoge administratieve lasten en het tekort aan personeel is duurzame inzetbaarheid van de internist essentieel.

Duurzame inzetbaarheid

Technologische en digitale ontwikkelingen kunnen bijdragen aan het patiëntgericht maken van de zorg en het efficiënter inregelen van zorgprocessen.

Een vorm van zorg die de komende jaren onder druk zal staan als gevolg van de steeds complexer wordende zorgvraag is de acute zorg.

Acute zorg
is
chronische zorg

Innovaties en inzet (nieuwe) therapieën

Toenemende vraag zet zorg onder druk

De internist is dit van oudsher, gewoon doordat zij als de breedst opgeleide medisch specialist deze rol vervult tussen de verschillende expertise gebieden binnen en buiten de interne geneeskunde. Ondertussen neemt ondanks én dankzij de doorontwikkeling van de zorg de zorgvraag alsmaar toe. De vergrijzing en multimorbiditeit (het hebben van meerdere (chronische) ziekten) dragen bij aan de steeds grotere en complexer wordende zorgvraag. Samen met een tekort aan arbeidskrachten en afnemende zorgbudgetten leidt dit tot grote uitdagingen voor de zorg.

Bij het groeiend aantal diagnostische en behandel-mogelijkheden is er naast specialisatie ook behoefte aan generalisme om behandeling van ziektes op elkaar af te stemmen. Hiervoor is begrip van verschillende zorgvragen, verbinding tussen expertises en coördinatie nodig.

Offline: This content can only be displayed when online.

Ziekten waar een patiënt vroeger aan kwam te overlijden (zoals kanker, HIV, hartziekten of nierfalen) hebben nu vaak een meer chronisch karakter en worden daardoor meegedragen tot latere leeftijd.

Complexer
wordende
zorgvraag

Internist als basis voor gezonde zorg

STRATEGISCHE VISIE 2023 - 2026

Offline: This content can only be displayed when online.